Gün: 20 Ocak 2021

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti Nedir :

Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denir. Kat mülkiyeti hakkına sahip olanlara kat maliki denir. Tamamlanmış bir yapının kat, daire, büro, dükkan , mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları
üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.
Kat mülkiyetinin konusu, tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleridir

Kat irtifakı

Kat irtifakı nedir:

Bir arsa üzerinde devam eden ya da ileride yapılması planlanan bir ya da birden fazla yapının kat, daire, iş yeri, depo gibi ayrı ayrı ve tek başına kullanılmaya uygun bölümleri üzerinde yapının tamamlanmasını takiben kat mülkiyetine geçilmesi esas olan, arsanın mülk sahibi ve paydaşları arasında arsa payına bağlı olarak tesis edilen haklara “İrtifak hakkı,” Kat irtifakı hakkına sahip olanlara da “Kat irtifakı sahibi” denir.

Parsel

Parsel :

Parsel, imar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçasıdır. Bir parselin bir ya da birden çok sahibi olabilir. Sahipler kişi olabileceği gibi; kuruluş, devlet ya da vakıf gibi organlar da olabilmektedir.