Hizmetlerimiz

1- Apartman, Bina, Site ve Toplu Yapı Yönetimi

2- Kat İrtifakı Yönetimi

3- Kat Mülkiyeti Yönetimi

4- Anagayrimenkulün Yönetimi

5- Toplu Yapıların Yönetimi


Kat Maliklerinin Sorumluluğu ve Komşuluk Hakları…

Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken; doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Kat Maliklerinin Birbirlerini Rahatsız Etmekten Kasıt…

• Huzuru bozacak şekilde gürültü yapmak ve bu kapsamda oturma odalarında 60, mutfak ve banyoda 70 desibel olan gürültü sınırını aşmamak,

• Uygun olmayan saatlerde tamirat yapmak,

• Ortak yerlere veya bir başka kat malikinin damına, terasına, balkonuna çöp, atık su atmak, halı. kilim paspas benzerlerini silkelemek,

• Ortak yerlere çamaşır asmak,

• Yönetim planında açıkça yasaklanmasına rağmen hayvan beslemek,

• Yönetim planında hüküm olmasa da rahatsızlık veren hayvan beslemesi

gibi başkalarının huzurunu bozacak şekildeki hareketlerdir.

Anagayrimenkulün Bakımı, Korunması ve Zarardan Sorumluluk

Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.
Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde; inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.

Her Kat Maliki, Bütün Kat Maliklerinin 4/5 yazılı rızası olmadıkça ortak yerlerinde;

• Güvenlik amacı dışında pencerelerine demir parmaklık yaptıramaz.

• Açık balkon sabit camekan dahil kapalı hale getiremez.

• Bağımsız bölümün kapısının rengi, diğer maliklerin rızası olmadan değiştiremez.

• Ortak yerlerden olan dış duvarlara montaj yaptırmak suretiyle güneşlik tente yaptıramaz.

• Mimari projede olmadığı taktirde bağımsız bölüme baca yaptıramaz.

• Bağımsız bölümlerde yapı statiğine aykırı ve anayapıya zarar veren değişiklikler yaptırılamaz.

Kat Maliki Kendi Bağımsız Bölümünde…

Anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik
yapamaz! Ancak; Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik
yapabilir.

Site Ve Apartman Sakini Aidatını ödemezse Ne Olur?

Aidat tahsilatının yönetimi çok önemli. Eğer kontrolünüzü kaybederseniz, ödemelere ayak uydurmanız çok zor olacaktır. Dolayısıyla, bu süreçte Kat Mülkiyeti Kanunu size aidat tahsilatları hususunda çok yardımcı olacaktır. Site ve apartman sakini aidatını son ödeme tarihinde ödemezse, SMS, e-posta veya bir telefon görüşmesi yoluyla bir hatırlatma göndermekteyiz. Eğer sonuç alamazsak, öncelikle masrafı kendisine ait olmak üzere ödeme yapması için noter aracılığı ile borçluya ihtarda bulunuyoruz. Yine bir sonuç alamazsak, bu kez aidat borcunu şirket avukatımıza devir ediyoruz. Şirket avukatımız, dosya ve avukat masrafları dahil olmak üzere ödemede geciktiği günler için aylık %5 “yüzde beş” hesabıyla gecikme tazminatını da aidat borcuna ilave ederek icra müdürlüğüne müracaat ile  borcun ödenmesi için ilamsız icra takibi başlatır. İcra müdürlüğü borçluya ödeme emri göndererek borcunu ödemesini ister. Ödeme emri 7 gün içinde kesinleşmekte ve borca karşılık haciz işlemi söz konusu olmaktadır. Bu durumda borçlu ya ödeme kararına itiraz etmeli ya da borcunu ödemelidir. Yoksa taşınır ve taşınmazlar üzerine haciz getirilerek haczedilecek malların icra dairesince satılması sonucunda aidat borcu ve icra takibi masrafları borçlunun mallarıyla ödetilmesi söz konusu olmaktadır.

En uygun çözümler…

Apartman, bina, site ve toplu yapılarda; yönetimsel sorunları çözerek, insanların beklentilerini karşılayıp, anagayrımenkulün öncelikle erozyona karşı korunup, değerini artırma amacı ile duyulan her türlü hizmeti, hesap verebilir ve şeffaf olarak sağlamaktayız.

Ortak ödemelerin çözümü…

Aidatların ya da diğer kararlaştırılmış ortak ödemelerin tahsilatında sorun yaşanması halinde; Yöneticiliğimiz; gerekli hukuki işlemleri yaparak, komşular arasında tatsızlıkları önlemektedir.

Her Kat Maliki Anagayrimenkule Ve Bağımsız Bölümlere kendi kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.