Hakkımızda…

Yüklendiğimiz Misyon…

Bizlere ihtiyaç duyan apartman ve site sakinlerinin ortak yaşadıkları mekanların yönetim sorunlarını çağdaş ve şeffaf bir yönetim sistemiyle çözüme ulaştırmak, ihtiyaç ve beklentilerine en iyi şekilde cevap vermektir.

Ve Amacımız…

Kısa bir gelecek sonra sektörümüzde gelişmeyi sürekli kılarak ön sıralarda yer almak istiyoruz. Yönetiminde bulunduğumuz Apartman ve Toplu Yapılarda çalışmalarımızdan dolayı katacağımız değerden dolayı takdir gören ve tercih edilen bir yönetim markası olmak istiyoruz.


Günümüzde bina ve apartman yönetiminde karşılaşılabilecek problemlerin çokluğu, bina ve site yöneticiliği herkesin üstlenmekten kaçındığı bir sorumluluk halini almıştır.

Bu nedenle yeterli bilgi ve deneyime sahip şirket elemanlarımızla, bir apartmanın yaşayacağı bütün sorunları çözmek ve ihtiyaçlara karşılık vermek üzere profesyonel bir ekiple yöneticilik yapmaktayız.

Yönetim ekibimiz ile tanışın

Kalabalık sitelerde sorunların yoğunlaşması, kat maliklerinin ve site sakinlerinin ihtiyaçlarının çeşitlenmesi karşısında bina, site ve toplu yapı yöneticiliğine ilişkin kavramlar ve yönetimi hakkında sürekli eğitim veren üniversitelerin düzenlediği “Site Yöneticiliği Sertifika Programlarını” başarıyla tamamlamış ekibimizle hizmet vermekteyiz.  

Kurucu Ortak
Mustafa Bayazıt
İletişim ve Denetim
Sertaç Bayazıt

Satın Alma ve Faturalama
Sercan Bayazıt
Saha Yöneticisi N.Serhan Kaştaş
Saha Yöneticisi Murat Çol
Saha Yöneticisi
Osman Karakoç

Bizi arayın, tüm yönetim sorunlarınıza çözüm ortağı olalım… Apartmanınızı kanunlara bağlı kurallarla yönetelim.

Marka Tescil Belgesi

Kat İrtifakı Sahibinin Hakları…

Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına sahiptirler.

Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümler, bu yönetici hakkında da uygulanır.

Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.