Sıkca Sorulan Sorular (SSS)

Apartman, Site ve Toplu Yapı Yönetimi ve Yönetici Kavramları Hakkında Tüm Sorularınızı Sorabilirsiniz.
Zira çok katlı binalarda veya sitelerde yaşayan farklı kültürdeki insanların bir arada yaşamak durumunda kalması, insanlar arasında bazı problemlerin de çıkmasına neden olmaktadır.
Bu gibi problemlerle ilgili sorularınızı kanuni düzenlemeleri ile sizlere cevaplamak isteriz.

soru :

Sahip olduğum dairem 15 daireli apartmanın giriş katında bulunmaktadır. Binamızda mantolama yapılıyor. Firma penceredeki demirleri çıkartmak için de ayrıca para istiyor. Demirler sökülmeden işlem yapılamıyormuş. Yöneticimiz bu parayı malik olarak benim karşılamamı söyledi. Benim size sorum; Bu masraf kime aittir? Bana mı yoksa Apartmana mı? Aittir. Tarih: 2020-08-15 Saat: 21:51:27

cevap :

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesinde ortak alanlar sayılmış olup pencere demirleri bu hüküm kapsamında olmadığı gibi 4. madde son hükmü gereğince de ortaklaşa kullanma , korunma ve faydalanma için zaruri olan yerlerden de değildir. Bu nedenle kat maliki tarafından karşılanması uygun olur.

soru:

40 daireli bir apartmanda oturuyorum arsa sahibine ait 12 daire var. Apartman genel kurulu yapılacak. Genel kurulda 12 dairesi olan arsa sahibinin kaç oy kullanma hakkı vardır. teşekkürler Tarih: 2020-08-12

cevap:

KMK 31 madde gereğince birden fazla bağımsız bölümü olan malik her bağımsız bölüm için 1 oy hakkına sahiptir. Ancak bağımsız bölümünün sayısı ne olursa olsun kullanacağı oy sayısı tüm oyların 1/3 ünü geçemez. Kanun maddesi; kullanacağı oy sayısını binanın toplam bağımsız bölüm sayısının 1/3 ünü değil, toplantıdaki oyların 1/3 ünü esas almış olup, toplantıda kullanılan oy sayısına bakılarak 1/3 ü hesaplanmalıdır.

Kiracının aidat borcunu malikten geçikme tazminatı ile isteyebilmek için yapılması gerekenler!

Aylık % 5  gecikme tazminatının mal sahibinden istenebilmesi için mal sahibine kiracı tarafından aidatların ödenmediğine dair bir tebligat yapılmalıdır.  İcra takibi için yönetici icra dairesine başvurur ve icra müdürlüğü borcun ödenmesi için kat malikine ilamsız ödeme emri gönderilir. 

Kiracılar hangi masrafları kira fiyatından düşebilir?

Apartmandan kaynaklanan sorunlarda masraflar genelde ev sahibine aittir.Örneğin boya, dış cephe kaplaması, üst komşudan kaynaklanan sızıntı gibi durumlarda giderler ev sahibine aittir. Ancak kiracı ve ev sahibi arasında yapılacak bir anlaşmayla kiracı bu masrafları kendi üstlenip kira bedelinden düşebilir. Bu konunun kira sözleşmesinde belirtilmesi zorunlu değildir. Karşılıklı anlaşmayla bu tip konular çözüme kavuşturulabilir.

Kiracı kat malikinin borcundan sorumlu mudur?

Kiracı, kat malikinin gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından yükümlü olduğu kira miktarıyla sınırlı olarak kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kira parası peşin ödenmişse kiracıdan yeniden ödeme yapması istenemez

Kiracıların ortak giderlerden sorumluluğu?

Kiracıların ortak giderlerden sorumluluğu, binada oturdukları süreyle sınırlıdır. Bağımsız bölümü tahliye ettikten sonra gider bağımsız bölümde oturduğu zamana ait olsa dahi aleyhine icra takibi yapılamaz, dava açılamaz.

İskanı alınmamış kat irtifakı kurulmuş binalarda yönetim seçimi yapılır mı?

Yapı tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi binanın yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.

Apartmanlarda kat malikleri ne zaman toplanır?

Kat malikleri kurulunun ne zaman toplanacağı yönetim planında belirtilir ve yılda bir kez mutlaka toplanması gerekir.

Kat malikleri toplantısına çağrı nasıl yapılır?

Yönetim planında hüküm yoksa, toplantı tarihinden en az (15) gün önce taahhütlü mektupla veya bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir belge ile yapılır. Çağrıda toplantı nedeni de bildirilir.

Evdeki hangi masraflar kiradan düşülmez?

Kiracı olduğunuz evde keyfi olarak tadilat yaparsanız ya da evde boya yaptırmak isterseniz masraflar size ait olur. İsteğe bağlı olarak yapılacak hiçbir masraf ev sahibine yükümlülük getirmez. Ayrıca ev sahibinin izni olmadan bu işlerin yapılması da doğru değildir ve kiracı ile ev sahibi arasında sorun yaşanmasına neden olur. Devamında ev sahibi kiracıyı evden çıkartıp maddi tazminat davası açabilir.