Hizmetlerimiz

Hizmet -1

Bu seçenekte; Şirketimiz   kat maliklerinin aldığı kararla dışarıdan “Yönetici” olarak atanır. (Yönetici; Kat Mülkiyeti Kanunu Md.-34 e göre kat maliklerinin, hem sayı, hem arsa payı bakımından çoğunluğunun aldığı kararla seçilir.)

Hizmet -2

Bu seçenekte; “Yetki” ana gayrimenkulün (apartman, site v.b.) maliklerinin kendi seçtikleri, “Yönetici” ya da “Yönetim Kuruluna” aittir. Bu süreçte, Şirketimiz, ana yapının “Yöneticisine” veya “Yönetim Kuruluna” asistanlık etmektedir

Hizmet -3

Bu seçenekte; Gayrimenkul sahibi birey veya firmalara, bina yönetimi konularında süreli ya da proje bazında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Müşterilerimizin talebi üzerine, kira bedel tespiti, mekanik ve elektrik tesisat projeleri, iç mekan ve dış cephe tadilat uygulamaları yapıyoruz.

Bina giderleri

öncelikli olarak tahsil edilecektir.

Bina,Site veya Tesisiniz; profesyonel yöneticilerle yasalara uygun yönetilmeye başlayınca Yönetim, aidatını ödemeyenlerin yarattığı sıkıntıların faturasını, aidatlarını zamanında ödeyenlere yansıtmayıp, aidat gider payını ödemeyenler hakkında zaman geçirmeden aylık yüzde 5 gecikme tazminatı işletilerek icra takibi başlatacaktır.

En uygun çözümler…

Apartman, bina, site ve toplu yapılarda; yönetimsel sorunları çözerek, insanların beklentilerini karşılayıp, anagayrımenkulün öncelikle erozyona karşı korunup, değerini artırma amacı ile duyulan her türlü hizmeti, hesap verebilir ve şeffaf olarak sağlamaktayız.

Ortak ödemelerin çözümü…

Aidatların ya da diğer kararlaştırılmış ortak ödemelerin tahsilatında sorun yaşanması halinde; Yöneticiliğimiz; gerekli hukuki işlemleri yaparak, komşular arasında tatsızlıkları önlemektedir.