Hizmetlerimiz

Hizmet -1

Bu seçenekte; Şirketimiz   kat maliklerinin aldığı kararla dışarıdan “Yönetici” olarak atanır. (Yönetici; Kat Mülkiyeti Kanunu Md.-34 e göre kat maliklerinin, hem sayı, hem arsa payı bakımından çoğunluğunun aldığı kararla seçilir.)

Hizmet -2

Bu seçenekte; “Yetki” ana gayrimenkulün (apartman, site v.b.) maliklerinin kendi seçtikleri, “Yönetici” ya da “Yönetim Kuruluna” aittir. Bu süreçte, Şirketimiz, ana yapının “Yöneticisine” veya “Yönetim Kuruluna” asistanlık etmektedir

Hizmet -3

Bu seçenekte; Gayrimenkul sahibi birey veya firmalara, bina yönetimi konularında süreli ya da proje bazında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Müşterilerimizin talebi üzerine, kira bedel tespiti, mekanik ve elektrik tesisat projeleri, iç mekan ve dış cephe tadilat uygulamaları yapıyoruz.

Bina giderleri

öncelikli olarak tahsil edilecektir.

Bina,Site veya Tesisiniz; profesyonel yöneticilerle yasalara uygun yönetilmeye başlayınca Yönetim, aidatını ödemeyenlerin yarattığı sıkıntıların faturasını, aidatlarını zamanında ödeyenlere yansıtmayıp, aidat gider payını ödemeyenler hakkında zaman geçirmeden aylık yüzde 5 gecikme tazminatı işletilerek icra takibi başlatacaktır.

Site Ve Apartman Sakini Aidatını ödemezse Ne Olur?

Aidat tahsilatının yönetimi çok önemli. Eğer kontrolünüzü kaybederseniz, ödemelere ayak uydurmanız çok zor olacaktır. Dolayısıyla, bu süreçte Kat Mülkiyeti Kanunu size aidat tahsilatları hususunda çok yardımcı olacaktır. Site ve apartman sakini aidatını son ödeme tarihinde ödemezse, SMS, e-posta veya bir telefon görüşmesi yoluyla bir hatırlatma göndermekteyiz. Eğer sonuç alamazsak, öncelikle masrafı kendisine ait olmak üzere ödeme yapması için noter aracılığı ile borçluya ihtarda bulunuyoruz. Yine bir sonuç alamazsak, bu kez aidat borcunu şirket avukatımıza devir ediyoruz. Şirket avukatımız, dosya ve avukat masrafları dahil olmak üzere ödemede geciktiği günler için aylık %5 “yüzde beş” hesabıyla gecikme tazminatını da aidat borcuna ilave ederek icra müdürlüğüne müracaat ile  borcun ödenmesi için ilamsız icra takibi başlatır. İcra müdürlüğü borçluya ödeme emri göndererek borcunu ödemesini ister. Ödeme emri 7 gün içinde kesinleşmekte ve borca karşılık haciz işlemi söz konusu olmaktadır. Bu durumda borçlu ya ödeme kararına itiraz etmeli ya da borcunu ödemelidir. Yoksa taşınır ve taşınmazlar üzerine haciz getirilerek haczedilecek malların icra dairesince satılması sonucunda aidat borcu ve icra takibi masrafları borçlunun mallarıyla ödetilmesi söz konusu olmaktadır.

En uygun çözümler…

Apartman, bina, site ve toplu yapılarda; yönetimsel sorunları çözerek, insanların beklentilerini karşılayıp, anagayrımenkulün öncelikle erozyona karşı korunup, değerini artırma amacı ile duyulan her türlü hizmeti, hesap verebilir ve şeffaf olarak sağlamaktayız.

Ortak ödemelerin çözümü…

Aidatların ya da diğer kararlaştırılmış ortak ödemelerin tahsilatında sorun yaşanması halinde; Yöneticiliğimiz; gerekli hukuki işlemleri yaparak, komşular arasında tatsızlıkları önlemektedir.